This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'Te Reo Maori training'.

Te Tauihu 
Te Reo Māori Policy  


Te Tauihu, kua tāpaea te kaupapa here te reo 
Māori ki a Billie Tait-Jones, te Kaitohutohu 
Ahurea o te Kaunihera o Pōneke, i mate rā i te 
marama o Whiringa-ā-rangi 2017. 
“Nāna tonu i whakaatu i te korounga o te kaupapa 
here nei: arā, ko te whakaaro pai, te ngākau 
māhorahora me te hiahia kia kitea tonutia te reo 
Māori i roto i ā mātou mahi o ia rā.” 
Jill Day
Koromatua Tuarua 
Te Tauihu, te reo Māori policy 
is dedicated to Billie Tait-Jones, 
Wellington City Council 
Kaiārahi/Cultural Advisor, who 
passed away in November 2017. 
“In many ways, Billie exemplified 
the spirit of this proposed policy: 
positivity, inclusiveness and 
the desire to make te reo a very 
visible part of our everyday lives”. 
Jill Day 
Deputy Mayor 
Whakaahua (photo on cover): Te moutere 
o Matiu, Te Whanganui-a-Tara. Ko Te 
Hononga te waka tetekura  
Matiu-Somes Island, Wellington Harbour.

Te Hononga is the waka.  Ki te whakahou, 
Kia tū ai a Ngāti Toa 
whakapakari me 
Rangatira; He iwi Toa, 
te whakanikoniko 
hei iwi Rangatira. 
i te ahurea, papori, 
Ngāti Toa is a 
rangatiratanga o 
strong, vibrant and 
Taranaki Whānui ki  influential iwi, 
te Upoko o te Ika. 
firmly grounded in 
To restore, revitalise,  our cultural identity 
strengthen and 
and leading change 
enhance the 
to enable whānau 
cultural, social and  wellbeing and 
economic wellbeing  prosperity. 
of the people. 
Foreword from iwi mana whenua 
Our reo Māori is a key thread which weaves together 
Whānau who are confident in their reo, tikanga, 
our identity, our whakapapa, and ultimately creates 
kawa and identity is our resolve, everything else 
the fabric of who we are as a people and as a nation. 
stems from that. 
This is incredibly crucial to us as an iwi as it speaks 
The Rūnanga looks forward to working with 
directly to our past, our present and most importantly,  council and other mana whenua to ensure that 
our future; and for that reason we will never capitulate  these objectives can be achieved. 
on our commitment to our reo Māori. 
Sir Matiu Rei 
Wayne Mulligan 
Executive Officer 
Chairperson 
Te Rūnanga o Toa Rangatira Inc 
Taranaki Whānui ki te Upoko o te Ika 
Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy
1  

We want Wellington to be a te reo Māori city. 
Te reo Māori is a taonga we need to protect, 
nurture, and grow. 
Justin Lester, Mayor of Wellington 
He Mihi nā te Koromatua 
Introduction by the Mayor 
Ki a mātou o Pōneke he taonga te reo Māori, ā, 
Here in Wellington we value te reo Māori. It’s an 
he tino take tōna ki a tātou, ki tō tā tātou whenua, 
integral part of who we are as a country and as a city. 
ki tō tātou tāone hoki.  Koia kei te hiahia mātou kia 
That is why we want Wellington to be a te reo Māori 
tū a Pōneke hei tāone reo Māori. He taonga te reo, 
city. It is a taonga we need to protect, nurture, and grow. 
nō reira me rauhī, me poipoi kia tipu kia rea.   
We want to lead the way in making the language a core 
Ko te hiahia ia kia riro mā mātou tēnei kaupapa e 
part of the cultural fabric and identity of our city and 
arataki kia noho te reo Māori hei poutoko-manawa o 
we’re already making good progress. For example, our 
te ahurea me te tuakiri o tō tātou taone. Ka mutu kua 
logo now features Me Heke Ki Pōneke (Come and stay 
pai ngā mahi kua oti mō tēnei wā.  Hei whakatauira 
in Wellington), we use te reo Māori on signs and in our 
ake, kei tā mātou  waitohu te rerenga kōrero Me Heke 
publications and we are committed to increasing the 
Ki Pōneke (Come and stay in Wellington), kei te ki 
use of it in our place names. 
ngā whakamahia te reo Māori ki ngā momo tohu, ki 
ō mātou tānga kōrero hoki, ā, kei te ū mātou kia nui 
As part of this, Council is also working with Te 
haere te whakamahia o te reo Māori mō ngā ingoa wāhi.  Taura Whiri i te Reo Māori (The Māori Language 
Kei te mahi tahi te Kaunihera me Te Taura Whiri i te 
Commission) on an action plan to make sure te reo 
Reo Māori ki te whakatakoto i tētahi mahere mahi ko 
Māori is seen and heard much more around our capital 
te whāinga ia kia kaha kē atu te kitea, te rangona te reo  city. This policy is an essential part of that work. 
Māori puta noa i tō tātou taone matua. Ko te kaupapa 
It is a public statement of our commitment to the 
here nei tētahi tino wāhanga o taua kaupapa. 
language – an acknowledgement of the mana of Māori 
He tauākī tūmatanui tēnei hei whakaatu i te mau ki te 
culture and values, of our joint history and of the 
reo Māori  - he whai whakaaro anō hoki ki te mana o te  whakapapa of our rohe. 
ahurea Māori me ngā tikanga Māori, ngā tātai kōrero 
I want to acknowledge the leadership of Deputy Mayor 
mō te nohotahi me te whakapapa o tō tātou rohe. 
Jill Day (Ngāti Tūwharetoa) in the development of 
Me mihi au ki te Koromatua Tuarua, ki a Jill Day 
this policy and, more broadly, in continuing to work 
(Ngāti Tūwharetoa) me āna mahi hei whakarite i tēnei 
towards making te reo more visible and accessible. 
kaupapa here, me tana whai kia nui ake te kitea o te 
Council’s role is to be a facilitator as well as provide an 
reo, kia māmā ake te whai wāhi ki te reo Māori. 
example. We will continue to work with mana whenua 
Ko tā te Kaunihera he whakarite, he whakatauira hoki.  iwi, to ensure we combine our forces to elevate te reo 
Ka mātua whai mātou kia mahitahi me ngā iwi mana 
to its proper status in our city. 
whenua, i runga i whakaaro kotahi kia tairanga ake te 
reo Māori ki te taumata tika mōna i tō mātou tāone. 
This policy will help and guide us as we work to 
celebrate te reo Māori and support the revitalisation 
Mā tēnei kaupapa here e āwhina, e ārahi  i a mātou 
of the language within Council activities and 
i roto i ngā mahi ki te whakanui i te reo Māori, ki te 
Wellington City. 
tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori i roto i ā 
te Kaunihera mahi me te tāone o Pōneke. 
Justin Lester 
Mayor of Wellington 
Justin Lester 
Koromatua o Pōneke 

Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy

Te reo Māori is a beautiful and unique 
language and we can celebrate it by using 
it in the work we do. 
Kevin Lavery, Chief Executive Wellington City Council 
He mihi nā te Tumuaki 
Introduction by the Chief Executive 
Tūturu, he nui ngā painga o Aotearoa: te whenua, ngā 
New Zealand has a lot going for it: our land, our people 
tāngata me te ahurea. Maringanui hoki tātou inā kē te 
and our culture. We’re fortunate to have many aspects 
maha o ngā āhuatanga e tū ahurei ai tātou i roto i te 
that make us unique, with none more so than Māori 
ao, ā, kāore i tua atu i te reo Māori me te ahurea Māori. 
culture and language. Much like how the UK and 
Pērā i ngā whenua o Peretānia me Airani e whakapau 
Ireland have made considerable efforts to revitalise 
kaha ana ki te whakarauora i te reo Celtic me te reo 
the Celtic and Gaelic languages, New Zealand too 
Gaelic, ka whai painga anō hoki a Aotearoa ki te pērā 
could benefit similarly by better fostering te reo Māori. 
tō tātou whakarangatira i te reo Māori. 
We need to join the rest of the world and celebrate 
Me rite tātou ki ērā whenua o te ao, ā, me whakanui i 
what makes us unique and properly acknowledge 
tō tātou ahurei, me whakanui hoki i te reo Māori me 
te reo Māori and its role in pacific identity and 
tōna wāhi i roto i te tuakiri o Poronīhia me ōna tuku 
Polynesian heritage, including those without 
ihotanga, tae atu ki ērā kāore ō rātou whakapapa ki 
Polynesian genealogy. It’s part and parcel of what 
Poronīhia. He  wāhi tino motuhake tō te reo Māori ki 
makes Aotearoa so special. 
te ahurei o Aotearoa. 
Te reo Māori is a beautiful and unique language and 
He reo rerehua, he reo ahurei te reo Māori, ā, ka taea 
we can celebrate it by using it in the work we do. The 
te whakanui i a ia i roto i ā tātou mahi. Nō te taiao 
words that Māori have are from nature and are today 
tonu ōna kupu, ā, i ēnei rā kei te maumaharatia i roto 
remembered in song, art and storytelling and they are 
i ngā waiata, ngā mahi me ngā pūrākau, ā, he taonga 
irreplaceable. This policy provides us an opportunity 
hei pupuri tonu kei rite ki te moa, ka ngaro.   Nō reira 
to recognise and protect these words while using them 
ko tēnei kaupapa here he huarahi hei whakapūmau, 
to serve our people and in our physical environment. 
hei rauhī i ngā kupu nei me te whakamahi tonu i aua 
kupu anō hei ratonga ki ō tātou tāngata i roto hoki i tō 
Kevin Lavery 
mātou taiao. 
Chief Executive, 
Wellington City Council 
Kevin Lavery 
Tumuaki, Te Kaunihera o Pōneke 
Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy
3  


Kupu Arataki 
 Introduction 
Ko te ingoa o tēnei kaupapa here ko Te Tauihu – arā 
This policy has been named Te Tauihu – it is the 
koia te pitau whakarei o te waka. Ka rirerire te here 
ornately carved figurehead of a waka.  It is lashed 
hei haumi mō te riu o te waka. Ko Te Tauihu tērā 
tightly to join and support the body of the waka.  
e pana haere ana i runga i te wai hei tohu mai i te 
Te Tauihu pushes through the water and represents 
manawanui me te māia. 
determination and courage.  
Ko Te Tauihu he tohu mō te āhua tā te Kaunihera 
Te Tauihu is symbolic of ‘the prow’ of our 
e mahi ai kia whai hua ki a Ngāi Māori. Ko te 
Council’s approach to working effectively for Māori.  
whakaaro nui ia kei runga tātou katoa i tēnei 
The concept underpinning this is that we are all in 
waka, e haere whakamua ana i runga i ngā wai o te 
this waka together, moving forward through our 
whanga, i runga hoki i te whakaaro kotahi mō te 
harbour waters in unison, with a journey and a 
haerenga me tōna otinga. 
destination in mind. 
Waihoki ko te reo Māori tērā hei whakakaha, 
Te reo Māori can provide that same resilience and 
hei whakapakari i te whānau o te Kaunihera ki 
strengthen our Council whānau to deliver our 
te whakatutuki i tōna whāinga kia rauhītia ngā 
organisational objective to actively protect taonga 
taonga, ngā whakaaro me ngā tikanga Māori, kia 
and safeguard Māori cultural concepts, values and 
whakanuia ā, kia ngākau nuitia e te katoa. 
practices to be celebrated and enjoyed by all. 
Whakaahua (photo): Te Rerenga Kōtare, waka taua kei Te Raukura te Wharewaka o Pōneke 

Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy


Whakaahua (photo): Te Hononga, waka tetekura on Whairepo Lagoon 
He Kupu Whakamārama 
Context 
Kia tāone reo Māori ā te tau 2040 
A te reo Māori City by 2040 
Ko te reo Māori te reo taketake o Aotearoa ā, he mana 
The Māori language is the indigenous language of 
motuhake tōna, he reo pūmau tonu. Waihoki he reo 
New Zealand and has inherent mana and is enduring. 
whai mana ia nō Aotearoa, ā, he mea whaitake hoki ki 
It is an official language of New Zealand and is 
te tuakiri o Aotearoa. 
important to the identity of New Zealand. 
Hei tāone matua, he wāhi pai a Pōneke hei kāinga e 
As the capital city, Wellington is well placed and a 
whakaae ana kia whakanuia te mana o te reo Māori, 
natural home where the status of te reo Māori should 
kia tuituia hoki ki te ahurea o te taone. 
be recognised and built into the cultural fabric of 
the city. 
Ko tā Te Tauihu he whakaū i tā te Kaunihera whakaaro 
kia whakapūmautia te mana o te reo Māori, kia 
Te Tauihu commits the Council to elevate the status 
whai whakaaro ki te hītori o tō tātou whenua, ki te 
of te reo Māori, it acknowledges the history of our 
whakapapa o te rohe me tāna hei whakaū i te mana o te  country, the whakapapa of the region and it reinforces 
ahurea Māori i roto i te tāone o Pōneke hei tāone matua  the mana of Māori culture within Wellington as the 
o Aotearoa. 
capital city of New Zealand. 
Ko te Kaunihera te pou matua, ā, ka riro māna e 
The Council has a central role to facilitate this, 
whakarite tēnei kaupapa mā tōna whakahoatanga me 
through its partnership with mana whenua iwi, 
ngā iwi mana whenua, mā āna ake tukanga whakatau 
through its own decision making processes and 
kaupapa me āna mahi, mā ana tikanga tuku kōrero mā 
functions, in how it communicates, through city 
ngā tohu ā-tāone, ngā rauhanga, ngā hoahoa me ngā 
signage, facilities and design and through its cultural 
pūtea tautoko mō kaupapa ahurea. 
investment. 
Ko tō mātou moemoeā mō Pōneke ko tēnei, taka rawa 
Our vision for Wellington is to be a te reo Māori city by 
ki te tau 2040 kua tū a Pōneke hei tāone reo Māori. Ina 
2040.  2040 is significant as it marks 200 years since 
hoki ko 2040 te huringa tau 200 o te hainatanga o te 
the signing of the Treaty of Waitangi and the first 
Tiriti o Waitangi, ka tahi, me te whakatūranga o Komiti  unofficial Wellington Town Committee. It is also the 
tuatahi o te Taone o Pōneke, ka rua. Ka mutu, koia 
milestone for Council’s strategy – Wellington Towards 
anō te tau i whakaritea hei tohu nui mō te rautaki o te 
2040: Smart Capital. 
Kaunihera - Wellington Towards 2040: Smart Capital. 
Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy
5  


Te Koronga 
Purpose 
Ko te koronga o Te Tauihu he whakapūmau i te mana 
The purpose of Te Tauihu is to recognise the status of 
o te reo Māori he taonga nō ngā iwi me ngāi Māori  
te reo Māori as a taonga of iwi Māori and to create a 
hei waihanga i tētahi anga whakahaere i ngā mahi 
framework to help guide the actions of the Council – 
a te Kaunihera kia whakanuia e ia te reo Māori kia 
to celebrate te reo Māori and support the revitalisation 
tautokohia te whakarauoratanga o te reo i roto i ngā 
of the language within Council activities and 
mahi a te Kaunihera i roto hoki i te tāone o Pōneke. 
Wellington City. 
E tautoko ana Te Tauihu i ngā mātāpono i roto i 
Te Tauihu supports the principles set out in Te Ture 
Te Ture mō Te Reo Māori 2016. 
mō Te Reo Māori 2016, the Māori Language Act 2016.  
Ko ngā iwi me ngāi Māori ngā kaitiaki o te reo Māori, 
Iwi and Māori are the kaitiaki of the Māori language 
ko te reo anō te tūāpapa o te ahurea Māori me te 
and the language is the foundation of Māori culture 
tuakiri Māori. Ko te mātau ki te reo Māori me te 
and identity. The knowledge and use of the Māori 
whakamahi i te reo he mea hei hāpai i te oranga o ngāi 
language enhances the lives of all Māori. It is 
Māori mā te tuku i te reo mai i tētahi whakatipuranga 
sustained though transmission of the language from 
ki tētahi i roto i ngā whānau mā te kōrero i ia rā, i ia rā i  generation to generation among whānau and daily use 
roto i te hapori. Ka whakahauhautia ngā tāngata katoa 
in the community.  All New Zealanders are encouraged 
o Aotearoa ki te ako, ki te whakamahi hoki i te reo 
to learn and use te reo Māori to support its national 
Māori hei tautoko i tōna whakarauoratanga ā-motu. 
revitalisation. 
Whakaahua (photo): Opening ceremony for Te Raukura, te wharewaka o Pōneke. 

Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy


Hoahoa: Te Hāpua o Whairepo – te whakakotahi mai i ō mātou uara 
Diagram: Whairepo Lagoon – our values coming together 

Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy
7  

Ngā Mātāpono 
Ka whai wāhi te Kaunihera o Pōneke ki ngā kaupapa 
Kei ngā whāinga whakamahere reo a Te Taura Whiri 
maha e taea ai te whakaanga ki ngā iwi me te hapori 
i te Reo Māori ngā wāhi e rima arā, 
Māori whānui. Mēnā e taunga ana tētahi ki te reo 
A.  Mārama Pū; 
Māori, ki ngā wawata, ngā uara me ngā tikanga ka 
ngāwari ake te whakawhanaunga atu, te tauwhiro 
B. Mana; 
hoki i te mahi ngaio me te āheinga ahurea kia kounga 
C.  Te Kōrerotanga; 
rawa. 
D. Ako; 
Kua herea te Kaunihera ki te whānuitanga o ngā 
E.  Puna Kupu. 
whakaaetanga ā-ture me ngā whakaaro o Te Tiriti o 
Kua whakamahia ēnei mātāpono mō te mahere otinga 
Waitangi. Ka noho ēnei whakaaetanga hei tūāpapa mō  (tirohia ki te tapiri). E whakaatu tēnei mahere otinga te 
ngā kaupapa here whakahaere, whakarato hoki, engari  whānuitanga o ngā whāinga me ngā wawata. 
ehara mā ērā anake e whakatau i te hiranga o Te Tiriti, 
i te whanaungatanga me ngāi Māori me ngā painga o 
tēnei whanaungatanga ahurei tērā ka hua mai mō te 
Ngā kōrero hei tautoko 
tāone nei i Aotearoa nei, i te ao whānui hoki. 
Hei tautoko hei āwhina hoki ēnei tuhinga i ngā 
kaimahi Kaunihera ki te whakarite i Te Tauihu – 
Hei āwhina i a mātou ki te whakarauora i te reo Māori 
Te Kaupapa Here Reo Māori 
kua tautuhia ēnei whāinga matua e rua 
•   He Waka Eke Noa – Corporate Effectiveness for 
1.  Te Reo Māori mō Pōneke: He hapori reo Māori kaha, 
Māori framework 
pakari hoki ā, he tika te whai wāhitanga a te Māori. 
•   Tū Rangatira: Te Kawa o te Kaunihera o Pōneke 
Kei te hiahia mātou i tētahi hapori reo Māori kaha, 
– A guide to Māori Protocol 
hapori pakari hoki. Hei kaitiaki mō te reo Māori, 
ka uru mai ko te whai wāhi tika a te Māori me ōna 
tirohanga, tōna hauora hoki. 
2.  Te reo Māori mō te Kaunihera o Pōneke: He 
whakahaere kaha. Kei te hiahia mātou ki tētahi 
whakahaere kaha ko āna kaimahi katoa kua 
mārama ki te hiranga o te reo Māori, ā, kei 
tautokona hoki i a rātou e ako ana, e whakamahi 
ana i te reo. Kua kotahi te whakaaro he taonga 
te reo.  
Kei te hiahia mātou ki tētahi whakahaere 
kaha ko āna kaimahi katoa kua mārama 
ki te hiranga o te reo Māori, ā, kei 
tautokona hoki i a rātou e ako ana, e 
whakamahi ana i te reo. Kua kotahi te 
whakaaro he taonga te reo.  

Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy

Principles 
Wellington City Council is involved in numerous 
The language planning goals from Te Taura Whiri i te 
activities that provide a platform for engagement 
Reo Māori, the Māori Language Commission provide 
with iwi and the wider Māori community. Being 
for five domains covering: 
familiar with te reo, Māori aspirations, values and 
A.  Critical Awareness; 
cultural customs helps us to build strong relations and 
maintain a high level of professionalism and cultural 
B. Status; 
competency. 
C. Use; 
The Council is also subject to a wide range of legal 
D.  Acquisition; and 
obligations and Te Tiriti o Waitangi considerations.  
These obligations may be the foundations for 
E.  Corpus. 
organisational policy and delivery but on their own 
These principles have been used to form the outcomes 
they don’t adequately emphasise the importance of 
matrix (attached as appendix).  This matrix sets out a 
Te Tiriti, the partnership with Māori and the critical 
range of aspirational goals. 
value that this unique relationship can bring to the 
city both domestically and internationally. 
Supporting information 
To help us in the revitalisation of te reo Māori we have 
identified two key objectives 
The following have been developed to support Council 
staff implement Te Tauihu – te reo Māori Policy: 
1.  Te reo Māori for Wellington: Strong and 
empowered te reo communities and effective 
•  He Waka Eke Noa – Corporate Effectiveness for 
Māori participation. As kaitiaki of te reo Māori, this 
Māori framework 
includes effective Māori participation, perspective 
•  Tū Rangatira – Te Kawa o te Kaunihera o Pōneke 
and wellbeing. 
– A guide to Māori Protocol 
2.  Te reo Māori for Wellington City Council: 
An enabled organisation. We want an organisation 
where everyone understands the importance of 
te reo Māori and feels supported in learning and 
using it. Te reo Māori is valued here. 
We want an organisation where 
everyone understands the importance 
of te reo Māori and feels supported in 
learning and using it. Te reo Māori is 
valued here. 
Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy
9  

Tāpiritanga: Papa putanga 
Tō mātou moemoeā mō Pōneke: Kia tāone reo Māori ā te tau 2040 
(200 ngā tau mai i te hainatanga o te Tiriti o Waitangi me te 
whakatū i te Komiti Taone tuatahi o Pōneke) 

Ngā Whāinga  Mārama pū 
Mana 
Te Kōrerotanga 
Ako 
Puna Kupu 
Ki te āhua o te 
Hikitia te mana 
Kia nui ake te 
Āwhinatia ngā 
Kohia ngā kupu, 
horopaki o te 
o te reo Māori i 
kōrerotia o te 
tāngata o roto o 
ka hangā hei 
reo Māori kei 
roto o Pōneke 
reo Māori i roto 
Pōneke ki te ako 
puna tautoko i 
roto kei Pōneke 
o Pōneke 
i  te reo Māori 
te reo Māori o 
roto o Pōneke  
1. Te Reo 
Ko tō tātou 
Kua mōhiotia 
Ka whakahau 
Ka nui haere te 
Ka whakamahi 
Māori mō 
tāone he tāone 
whānuitia  te 
mātou i te 
kitea o te reo 
mātou i te 
Pōneke: 
te reo Māori 
kōrero ‘Me Heke 
tangata ki te 
Māori i roto i ā 
reo Māori me 
Ngā hapori 
– ka mōhio 
ki Pōneke’ hei 
whakamahi i 
mātou ratonga 
ngā Tikanga 
reo Māori, 
tonu te tangata 
kupu whakarite 
te reo i roto i 
ā-hapori, 
Tuhituhi a Te 
hapori 
nātemea ka 
ki ‘Absolutely, 
ngā tāpaetanga 
kaupapa, 
Taura Whiri i te 
kaha, 
kitea i ngā 
Positively, 
kōrero ā-tuhi, 
rauemi hoki. 
Reo Māori. 
hapori 
hanga o te 
Wellington’ 
ā-waha hoki. 
pakari 
tāone, ka 
Ka kitea te 
Ka hōmai e 
hoki me te 
rangona i ō 
Ka tautoko 
Ka 
reo Māori i ā 
te  iwi mana 
whai wāhi 
tātou wāhi  
mātou i te 
whakamāoritia 
mātou rawa 
whenua ngā 
tika o Ngāi 
huihuinga. 
rangatahi ki 
ā mātou 
ataata puta noa 
kupu whai 
Māori 
te ako ki kawe 
tānga kōrero 
i ngā rauhanga 
tikanga o tēnei 
Ka mārama 
i ngā haka a 
mātauranga 
Kaunihera 
wāhi. 
ai tātou i te 
te iwi mana 
kia taea ai ēnei 
katoa, ngā 
reo o te iwi 
whenua i ngā 
rāuemi e te 
wāhi whakatau 
mana whenua 
huihuinga nui. 
hunga kōrero 
tāngata, ngā 
i ngā kaupapa 
Māori. 
kāinga, ngā 
e whakanui 
Ka whakanuia 
kaupapa me 
ana i ngā tuku 
e mātou ngā toa 
Ka tautoko 
ngā huihuinga, 
ihotanga a ngā 
reo Māori o te 
mātou i ngā 
ngā mahi toi 
iwi o tēnei rohe. 
hapori. 
kaupapa me 
me ērā atu wāhi 
ngā pakihi e 
tūmatanui. 
whakarite ana 
he wāhi kōrero 
Māori. 
10 
Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy

A 
B 
C 
D 
E 
Ngā Whāinga  Mārama pū 
Mana 
Te Kōrerotanga 
Ako 
Puna Kupu 
Ki te āhua o te 
Hikitia te mana 
Kia nui ake te 
Āwhinatia ngā 
Kohia ngā kupu, 
horopaki o te 
o te reo Māori i 
kōrerotia o te 
tāngata o roto o 
ka hangā hei puna 
reo Māori kei 
roto o Pōneke 
reo Māori i roto 
Pōneke ki te ako 
tautoko i te reo 
roto kei Pōneke 
o Pōneke 
i  te reo Māori 
Māori o roto o 
Pōneke 
2. Te Reo 
Ka whakaata ā 
He tika kia 
Ka mihi mātou 
Ka whakarite 
Ka whakahau 
Māori 
mātou tukanga 
rangona te reo 
ki ngā kiritaki 
mātou i ngā 
mātou i ērā atu 
mō Te 
kaunihera 
Māori i ngā 
katoa i roto i te 
akoranga mā 
umanga ki te 
Kaunihera 
i tō mātou 
huihuinga 
reo Māori, ā, e 
ā mātou āpiha 
whakamahi i te 
o Pōneke: 
ngākaunui ki 
ōkawa, i roto i 
kore mātou e 
katoa – me ngā 
reo Māori i roto 
He 
whakamahere 
ngā whaikōrero 
pāhunu, ahakoa 
pūkenga katoa i 
i ngā kaupapa 
whakahaere  reo Māori 
me ngā kauhau, 
pēhea. 
runga i te hiahia 
tūmatanui. 
kaha 
nātemea ko 
ngā rūma 
ki te whakapiki i 
tēnei te tāone 
komiti, ngā 
Kua kaha haere 
ō mātou tāngata 
Arā ngā momo 
nui o Aotearoa. 
taiwhanga hei 
ngā āpiha 
kātoa. 
kupu me ngā 
whakamana i te 
kaunihera ki te 
rerenga kōrero kei 
Ka whakamahi 
wāhi mahi. 
tuku mihi, taki 
Ka tautoko 
te hiahiatia hei 
mātou i ngā 
pepeha hoki i 
mātou i ērā o ā 
puna kupu e kitea 
Kaiwhakamāori 
Ka nui haere te 
runga i te mōhio 
mātou kaimahi 
ai, e rangona ai te 
whai raihana, 
kitea o te reo 
he mea nui ēnei 
e mātau ana 
reo Māori puta noa 
ngā kupu 
Māori i tā mātou 
ki te hunga 
ki te reo kia 
i Pōneke: 
kei te mahia 
paetukutuku, 
kōrero Māori.  
tae atu ki ngā 
• Ngā Tohu 
whānuitia me 
i ngā putanga 
akoranga reo 
ngā Tikanga 
kōrero, ngā 
Ka whakatipu 
Māori e tika ana 
• Ngā huihuinga me 
Tuhituhi a te 
Pānui ā-hiko me 
mātou i te 
hei whakapiki 
ngā mihi 
Te Taura Whiri, 
Our Wellington 
ahurea reo 
āheinga tonu  i 
• Ngā tūranga, ngā 
nā runga i te 
hei whakamana 
Māori kei 
roto i ngā wāhi 
ingoa rōpū mahi 
mōhio he mea 
i ā mātou tānga 
reira te reo e 
whai take mō 
• Ngā tānga kōrero 
tino whaitake 
kōrero katoa. 
kōrerotia ana e 
te reo me ngā 
me ērā atu 
kia ū mātou 
mātou i ia rā, i 
tikanga Māori. 
tuhinga 
kia whāia ngā 
Ka whakanuia 
ia rā. 
• Te Waitohu 
huarahi tika hei 
te reo Māori hei 
whakarauora i 
tino āheinga 
• Ngā 
te reo Māori. 
o ngā tūranga 
Whakapāpātanga 
mahi matua 
me te 
me ngā rārangi 
Tauhokohoko 
utu hei mea 
• Ngā hoahoa 
whakamana 
i roto i ao 
tukumahi 
Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy
11 

Appendix: Outcomes matrix 
Our vision for Wellington: A te reo capital city by 2040 
(200 years since the signing of the Treaty of Waitangi 
and the first Wellington Town Committee) 
A 
B 
C 
D 
E 
Aspirational 
Critical 
Status 
Use 
Acquisition 
Corpus 
awareness 
goals 
Understand the 
Raise the 
Grow the 
Assist people in 
Access and 
context of te reo 
mana of te reo 
application of 
Wellington to 
collect words 
Māori within 
Māori within 
te reo Māori in 
learn more te 
to support 
Wellington 
Wellington 
Wellington 
reo Māori 
te reo Māori 
in Wellington 
1.Te Reo 
Our capital city 
‘Me Heke ki 
We will 
Our community 
We will use te 
Māori for 
is a te reo Māori 
Pōneke’ is as 
encourage the 
facing services, 
reo Māori and 
Wellington: 
city – people 
well known to 
public to use 
programmes 
orthographic 
Strong and 
will know this 
Wellingtonians 
te reo Māori in 
and resources 
conventions 
empowered 
because it will 
as ‘Absolutely, 
written and oral 
will 
provided 
te reo 
be visible in our 
Positively, 
submissions. 
increasingly 
by Te Taura 
communities 
city landscape 
Wellington’ 
include te reo 
Whiri i te Reo 
and effective 
and places we 
We will 
Māori content 
Māori. 
Māori 
meet. 
We will support 
translate our 
and focus. 
participation 
our rangatahi 
educational 
Our iwi mana 
We will 
to learn and 
publications so 
Our visual 
whenua 
understand the 
perform iwi 
those who use 
assets across 
provide us 
importance of 
mana whenua 
te reo Māori can 
all Council 
with kupu 
te reo o te iwi 
haka at special 
access these 
facilities, 
that are 
mana whenua, 
occasions. 
resources. 
receptions, 
unique and 
in celebrating 
housing, 
meaningful 
the unique 
We will 
We will support 
events, arts, 
for this place. 
Māori heritage 
recognise 
events and 
and in the 
of this region. 
and celebrate 
businesses that 
public will 
te reo Māori 
create a domain 
include te reo 
champions in 
for use of te reo 
Māori. 
the community. 
Māori. 
12 
Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy

A 
B 
C 
D 
E 
Aspirational 
Critical 
Status 
Use 
Acquisition 
Corpus 
goals 
awareness 
Raise the 
Grow the 
Assist people 
Access and collect 
Understand 
mana of te reo 
application of 
in Wellington 
words to support 
the context 
Māori within 
te reo Māori in 
to learn more 
te reo Māori in 
of te reo 
Wellington 
Wellington 
te reo Māori 
Wellington 
Māori within 
Wellington 
2.Te Reo 
Our council 
Te reo Māori 
We will greet 
We will 
We will role model 
Māori for 
processes will 
is a normal 
all customers 
encourage 
and encourage 
Wellington 
reflect our 
language in 
in te reo and 
learning 
other sector 
City 
commitment 
ceremonial 
we will not be 
programmes 
agencies to use te 
Council: 
to te reo Māori 
occasions, 
discouraged. 
for all our 
reo Māori in the 
An enabled 
planning 
in talks and 
officers – and all 
public arena. 
organisation 
because we 
speeches, and 
Council officers 
proficiencies, 
are the capital 
in committee 
are increasingly 
because we 
A range of formal 
city. 
rooms and 
able to mihi 
want to upskill 
and informal 
chambers to 
and recite 
all of our 
te reo Māori is 
We will use 
add status to 
their pepeha 
people. 
needed to create 
certified 
our workplace. 
because those 
a store that can 
translators, 
are crucial 
We will support 
be heard, seen 
industry 
Our website 
elements of 
our more 
and felt across 
standard kupu 
and general 
language use. 
advanced 
Wellington: 
and the Te 
publications, 
We will grow a 
learners to 
• Signage 
Taura Whiri 
e-Newsletters 
culture of te reo 
attend courses 
Orthographic 
and Our 
• Meetings and 
Māori language 
in more 
Conventions, 
Wellington will 
greetings 
use as a normal 
formal te reo 
because we 
increasingly 
and expected 
Māori to build 
• Position, team, 
recognise 
have te reo 
part of our day. 
capabilities 
group titles 
these are 
Māori to add 
in culturally 
• Publications 
important 
status to our 
significant 
and other print 
for a national 
collateral. 
areas. 
material 
common 
• Brand 
practice 
We will 
approach for 
recognise te 
• Communications 
te reo Māori 
reo Māori as 
and marketing 
revitalisation. 
a desirable 
• Design 
competency 
in key position 
descriptions 
and salary 
bands to add 
status in the job 
market. 
Wellington City Council | Te Tauihu – Te Reo Māori Policy
13 

J007267